Registrering af arbejdstimer og fravær – en gennemsigtig løsning

Registrering af arbejdstimer og fravær – en gennemsigtig løsning

Få et overblik over arbejdstimer og fravær 

Det kan være ganske fordelagtigt – både som arbejdsgiver og som ansat – at få et godt og konkret overblik over arbejdede timer. Det giver et eksakt indblik i, hvad man som lønmodtager kan forvente at få i løn. For risikoen for at blive underbetalt er minimalt, idet at arbejdstimeregistrering konkret vil påpege, hvor mange timer den respektive medarbejder har arbejdet. Et godt kort at have på hånd, hvis der skulle opstå uenighed mellem ansat og leder herom.

Samtidig er det et godt redskab for lederen. Det bliver gennemsigtigt og meget synligt, hvor meget løn de respektive medarbejdere har til gode. En smart og effektiv måde at danne sig et overblik på – hvor man kan stole på, at der ikke sker fejl eller misforståelser mellem ledelse og de ansatte. Et godt redskab der sikrer, at de ansatte føler sig set, hørt og ikke føler sig snydt.

Samtidig bibringer systemet også et godt billede af, hvor høj fraværsprocenten hos den respektive medarbejder er. Finder man disse såkaldte huller, er det også nemmere at tage fat om det konkrete problem og gøre noget aktivt ved det. Til både glæde og gavn for ledelsen og for den pågældende medarbejdere.

Der kan nemlig ligge flere forskellige årsager til grund for det høje fravær – eksempelvis arbejdstider der ikke imødekommer privatlivet eller andre uhensigtsmæssigheder. Bliver man som leder opmærksom på disse kløfter, er det også langt nemmere at imødekomme disse problemstillinger. 

En registrering af fravær bibringer ligeledes også, at arbejdstid- og timer kan tilrettelægges bedre, og at ledelsen ikke i samme omfang skal overvåge den enkelte medarbejder – for systemet har til formål at skabe klarhed og gennemsigtighed og ikke virke som et overvågende system, der hæmmer den enkelte medarbejdere og deres effektivitet og kvalitet af arbejdet. 

Ligeledes er det vigtigt at præsentere sine medarbejdere for systemet på en positiv måde. Synliggør at systemet er en nødvendighed og skal fungere som en hjælpende hånd – og altså ikke et system der har til formål at overvåge og skabe ineffektivitet og usikkerhed hos den enkelte ansatte. 

Systemet skal i højere grad ses som en metode til at sikre alle – medarbejdere som ledere – at alle får det konkrete beløb udbetalt som løn, og at ingen kollegaer får lov til at lave mindre og snyde sig til kortere arbejdsdage end andre. Det giver en arbejdsplads med misundelse og hvor man i mindre grad vil løfte i flok eller hjælpe hinanden. 

 

Skriv et svar